อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 63 คน
เมื่อวาน 359 คน
เดือนนี้ 5,973 คน
ปีนี้ 16,079 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2562

 2. » รายงานเงินรายได้ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562

 3. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 4. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 5. » การรายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

 6. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 7. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 8. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

 9. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 10. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

 11. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 12. » รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง)

 13. » แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 14. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 15. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดดอกไม้สด โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สิน โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 20. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601