อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 88 คน
เมื่อวาน 106 คน
เดือนนี้ 2,452 คน
ปีนี้ 6,401 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี

 2. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอปากท่อ

 3. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านคา

 4. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอสวนผึ้ง

 5. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอจอมบึง

 6. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอวัดเพลง

 7. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ

 8. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอดำเนินสะดวก

 9. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอโพธาราม

 10. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านโป่ง

 11. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองราชบุรี

 12. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

 13. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

 14. » ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน้งผู้ช่วยครู)

 15. » ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 16. » ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)

 17. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 18. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกปฐมวัย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอกดนตรี-นาฏศิลป์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์)

 19. » เรื่อง ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

 20. » เรื่อง ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601