อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 467 คน
เมื่อวาน 475 คน
เดือนนี้ 13,854 คน
ปีนี้ 93,918 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

 2. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

 4. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 5. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อเขียน โครงเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 7. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

 8. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 9. » กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 10. » ประกาศ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เชิญแสดงความคิดเห็นและข้อเสอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกั้งประจำจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ เลขที่ ๔๐/๓ ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐

 11. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 12. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการสาธิตและจัดกิจกรรม โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สิน โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 15. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการเริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 16. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 17. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 18. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 19. » แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา)

 20. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601