อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 516 คน
เมื่อวาน 541 คน
เดือนนี้ 14,607 คน
ปีนี้ 109,029 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

 2. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 3. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 4. » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา)

 5. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 6. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 7. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

 8. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

 9. » งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 10. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

 11. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

 12. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

 13. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

 14. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา)

 15. » แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 16. » กฎบัตรการตรวจภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 17. » รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อเขียน โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

 20. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง จำนวน 1 อัตรา)


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601