อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 50 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 623 คน
ปีนี้ 55,989 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 2. » รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง)

 3. » แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 4. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 5. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 7. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดดอกไม้สด โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สิน โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 10. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการทูตน้อยรักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 11. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

 12. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

 13. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

 14. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 15. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2562

 16. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการ ดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 17. » รายงานเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 18. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 19. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 20. » รายงานเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601