อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 81 คน
เมื่อวาน 359 คน
เดือนนี้ 5,991 คน
ปีนี้ 16,097 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » สถิติศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561

 2. » สถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 3. » สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561

 4. » ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 5. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 6. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

 7. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนภาษีเมษายน 2562

 8. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 9. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตำแหน่งคนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน) ตำแหน่งคนงานสำรวจ และตำแหน่งคนสวน)

 10. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. » ขอเชิญ..ร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 12. » ขอเชิญ..ร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 13. » สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือนแรก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 14. » สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 15. » รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

 16. » แผนการดำเนินงานตามแผนการปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 17. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนภาษีมกราคม - มีนาคม 2562

 18. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2562

 19. » รายงานเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

 20. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมีนาคม 2562


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601