อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 132 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,554 คน
ปีนี้ 56,920 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 2. » รายงานเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

 3. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนเมษายน 2562

 4. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562

 5. » ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 6. » รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก

 7. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง แผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563

 9. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

 10. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 11. » แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 12. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง นโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

 13. » สถิติศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561

 14. » สถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 15. » สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561

 16. » ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 17. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)

 18. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

 19. » รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนภาษีเมษายน 2562

 20. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601