อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 222 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,715 คน
ปีนี้ 68,672 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเล็ก ขำเจริญ ถึงหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
อ้างอิง : www.gprocurement.go.th ลงข่าวเมื่อ : 25 ธันวาคม 2560
อ่านข่าวนี้ : 90 ครั้ง


เนื้อหา :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเล็ก  ขำเจริญ  ถึงหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง   6.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,340.00 ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงาน   ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,025,000.- บาท (ห้าล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1514184983.pdfตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601