อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 232 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,725 คน
ปีนี้ 68,682 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ถึงคลองเขมร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
อ้างอิง : www.gprocurement.go.th ลงข่าวเมื่อ : 25 ธันวาคม 2560
อ่านข่าวนี้ : 88 ครั้ง


เนื้อหา :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 ถึงคลองเขมร  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,300.00 ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,509,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1514188983.pdfตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601