อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 202 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,673 คน
ปีนี้ 13,787 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ (รบ.3022) สายบ้านจอมบึง – บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 30 มกราคม 2561
อ่านข่าวนี้ : 103 ครั้ง


เนื้อหา :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ (รบ.3022) สายบ้านจอมบึง – บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร   รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร nราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,645,000 บาท (เก้าล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1517303893.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601