อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 97 คน
เมื่อวาน 277 คน
เดือนนี้ 5,426 คน
ปีนี้ 55,360 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รางเสน่ห์-โป่งนกกระทา หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งนกกระทา ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 5 เมษายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 44 ครั้ง


เนื้อหา :

  ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรางเสน่ห์-โป่งนกกระทา หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งนกกระทา ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
    งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จํานวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดิวัน คอนสตรัคชั่น สุพรรณบุรี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1522897733.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601