อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 28 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,546 คน
ปีนี้ 39,095 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้,ตู้,โต๊ะ)
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 13 มิถุนายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 113 ครั้ง


เนื้อหา :

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.เก้าอี้ (ห้องประชุม) จำนวน ๕๐ ตัว ๒. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๐  ตัว ๓. เก้าอี้ทำงาน (ผู้บริหาร)  จำนวน ๓ ตัว   ๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑๒ ตู้   ๕. โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๔ ตัว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
             ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้,ตู้,โต๊ะ) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1528864592.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601