อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 90 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,561 คน
ปีนี้ 13,675 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยกลางเนิน หมู่ที่ 4 - 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 20 มิถุนายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 85 ครั้ง


เนื้อหา :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยกลางเนิน หมู่ที่ 4 - 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร ค่าพิกัดเริ่มต้นสถานที่ตั้งโครงการ N 13.50994 E 99.68671 ค่าพิกัดสิ้นสุดสถานที่ตั้งโครงการ N 13.49417 E 99.68893 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนด  พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,993,000.- บาท(หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1529468257.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601