อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 2,348 คน
เมื่อวาน 315 คน
เดือนนี้ 8,871 คน
ปีนี้ 97,398 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศ อบจ.ราชบุรี เรื่อง ให้ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 215 ครั้ง


เนื้อหา :

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ขอลาเดินทางไปต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีกำหนด 5 วัน เพื่อการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวด้วยเงินส่วนตัว จึงแต่งตั้งให้นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่ 815/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แนบท้ายประกาศไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1542684299.PDFตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601