อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 71 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 734 คน
ปีนี้ 31,122 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 21 มกราคม 2562
อ่านข่าวนี้ : 149 ครั้ง


เนื้อหา :

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 121 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น          วัสดุสำนักงาน จำนวน 121 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ วีนาเครื่องเขียน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 279,600.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1548056715.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601