อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 23 คน
เมื่อวาน 301 คน
เดือนนี้ 7,332 คน
ปีนี้ 69,370 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านข่าวนี้ : 77 ครั้ง


เนื้อหา :

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับใช้ในบ้าน)(๕๒.๑๔.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแดงกัญ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1549438211.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601