อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 117 คน
เมื่อวาน 300 คน
เดือนนี้ 4,917 คน
ปีนี้ 47,376 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :: ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 24 มกราคม 2560
อ่านข่าวนี้ : 543 ครั้ง


เนื้อหา :

       ด้วยสำนักพระราชวังมีข้อเน้นย้ำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยตนเองเตรียมความพร้อมในการดูและสุขภาพ ดังนี้
       1. กรณีประชนที่มีโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุ ให้มีการจัดทำข้อมูลการเจ็บป่วย ยารักษาโรค เบอร์โทรศัพท์ของญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
       2. ประชาชนที่เป็นโรคหัวใจ และติดเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไฟฟ้า ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทราบก่อนเข้าเครื่อง    ตรวจจับโลหะ
       3. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะการเดินทางเข้าเฝ้า กราบบังคมพระบรมศพฯ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์โทรสายด่วน 1669 หรือศูนย์เอราวัณ เบอร์โทรสายด่วน 1646  

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601