อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 25 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 688 คน
ปีนี้ 31,076 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าดวยการขอรับเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
อ้างอิง : http://www.tourism.go.th/ ลงข่าวเมื่อ : 19 มกราคม 2561
อ่านข่าวนี้ : 536 ครั้ง


เนื้อหา :

       กรมการท่องเที่ยวแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคคล ชุมชน เครือข่าย นิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าดวยการขอรับเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยว   โดยชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้ที่ประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสามารถยื่นคำร้องผ่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.tourism.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าวหน่วยงาน/7476/TH-TH

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601