อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 299 คน
เมื่อวาน 483 คน
เดือนนี้ 13,960 คน
ปีนี้ 30,426 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: ฝ่ายนิติบัญญัติ (ประธานสภา) ::นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์
ประธานสภา อบจ.ราชบุรี
นายมนตรี ใช่รุ่งเรือง
รองประธานสภา อบจ.ราชบุรีนายประภาส มากสิน
รองประธานสภา อบจ.ราชบุรี
นายเฉลิม พิริยะไวทย์
เลขานุการสภา อบจ.ราชบุรีตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601