อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 139 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,657 คน
ปีนี้ 39,206 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: หน่วยตรวจสอบภายใน ::นางสุมณฑา เย็นใส
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากอง โดยให้ขึ้นตรง ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานการตรวจสอบการเงิน
- งานการตรวจสอบบัญชี
- งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภท
- งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
- งานตรวจสอบการพัสดุ
- งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทำประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601