อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 12 คน
เมื่อวาน 195 คน
เดือนนี้ 4,557 คน
ปีนี้ 35,063 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอโพธาราม ::

นายสายัณห์ มุยเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 1นายจตุพร กมลพันธุ์ทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 2นางสาวศิริพร เนียมรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 3นายสมเกียรติ ตันติเอมอร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 4นายรัตนะ สนธิสอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต 5ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601