อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 121 คน
เดือนนี้ 2,819 คน
ปีนี้ 39,583 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » จัดเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหุบปู หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด-หนองปลาไหล-ท่ายาง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณข้างศูนย์เด็กเล็กถึงหลังวัดดอนทราย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) จำนวน 2 ช่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโรงข้าวสาร ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยโป่งเจ็ด-ต้นมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกระเพรา-บ้านนายทุ่น จันทร์สร หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านพรชัย - บ้านรางม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายหยด ศรีขันธ์ เชื่อมต่อถนนบ้านหนองใยบัว – บ้านหนองยายเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจัดสรร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านชัฎหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ามะขาม - บ่อเก่าบน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน-ห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 17. » ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย กม.9 บ้านเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายแยกบ้านหนองกลางด่าน ถึงหมู่ที่ 2 แยกบ้านเด่นอ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 31 หน้าถัดไป »

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601