อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 180 คน
เมื่อวาน 229 คน
เดือนนี้ 2,441 คน
ปีนี้ 68,398 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายป่าหลวง – ทัพโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 บ้านป่าหลวง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท้าวอู่ทอง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าไม้แดง - ห้วยไทร หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลเขางู)

 5. » บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านหนองกบ-บ้านปากแรต (สายบ้านหนองปลาดุก-บ้านยาง) ตำบลปากแรต ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหมี - บ้านกล้วย ล็อค 1 หมู่ที่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ตำบลท่าเคย เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี รวม 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชุมพล เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 8 ถึงคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)

 10. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตริมแม่น้ำแม่กลองหมู่ที่ 4 บ้านคู ตำบลคุ้งพยอม เชื่อมต่อตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านพุแค ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม)

 14. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) แยกหนองกวาง-บ้านหนองยายเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนกล้วย - ดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 5, 6, 7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองป่าเตย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601