อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 513 คน
เมื่อวาน 634 คน
เดือนนี้ 1,147 คน
ปีนี้ 129,948 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 3. » วางท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-9 ตำบลห้วยไผ่ (ช่วงหมู่ที่ 2-4) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายตาเมือง - วัดสีดาราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลแพงพวย(ช่วงต่อจากเดิม) และตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผีหลอก-หนองสังข์-คอเขา หมู่ที่ 15,11 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 9. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ 3053 สายบ้านเขาช้าง - บ้านหนองโป่ง ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหนองม่วง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าครูเทียน หมู่ที่ 10 บ้านท่าครูเทียน ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไผ่-หนองโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดอุบล หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 16. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายเขา หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองฟัก ถึงหมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสะพานข้ามคลองหนองรีถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก (ดงมะม่วง-สวนกล้วย) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านเลือก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601