อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 121 คน
เดือนนี้ 2,819 คน
ปีนี้ 39,583 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 5, 9, 12 และหมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 2. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายหนองธง-บ้านคา หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายโรงเลื่อย-เขาปากกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองเต่าดำ-ซอนต้า หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองส่งน้ำชลประทาน 8L-1R (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4-5-7 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 7. » ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองอู่เรือ หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ถึงหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) สายสี่แยกวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 8 ถึงคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)

 9. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายเขาไก่แจ้ – ไร่คริสต์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบางแพ)

 11. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 12. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณข้างศาลา SML หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบางแพ)

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงคริสต์ – ธารน้ำร้อนบ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 16. » ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 17. » ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1, 3, 4, 8, 9, 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 19. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 2030 สายบ้านหัวรอ–บ้านหุบพังพาย ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลหนองกวาง ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING)

 20. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3034 สายบ้านบ่อ–บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING) จำนวน 2 ช่วง


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601