อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 449 คน
เมื่อวาน 519 คน
เดือนนี้ 1,901 คน
ปีนี้ 66,015 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 1/1 บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย)

 2. » วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 3. » เครื่องหมายจราจรพร้อมติดตั้งบริเวณถนนถ่ายโอนภาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 สายทาง

 4. » ก่อสร้างศูนย์สุขภาพประจำตำบลคุ้งกระถิน หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกบน ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม)(ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลกระจับ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกระจับ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่าดำ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายหนองหมี - บ้านกล้วย ล็อค 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกิมเซียงกง - บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไผ่ เชื่อมต่อตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง–วังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 14-13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 คันคลองชลประทานสาย 17L-1R ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายปลักแรด-หนองหิน หมู่ที่ 4 ถึงสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร เชื่อมตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังสถานีรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างตำบลบ้านโป่ง ตำบลสวนกล้วย และตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูดแรงดันสูงสายทางหลวง 3087 ถึงบริเวณตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย) ตำบลท่าเคยและ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 ช่วง

 19. » ก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601