อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 449 คน
เมื่อวาน 519 คน
เดือนนี้ 1,901 คน
ปีนี้ 66,015 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 ช่วง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น

 2. » ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไผ่ เชื่อมต่อตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซ่ตั้น (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบล ศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งแฝก –แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 ช่วง

 6. » สอบราคาจ้างยกระดับถนนดินลูกรังสายห้วยสะพานเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะซาง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 7. » ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 8. » ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 สระ

 9. » ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง หมู่ที่ 11 สายโคกร้าง ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก เชื่อมต่อตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลังวัดหัวโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านหัวโป่งเล็ก เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านหัวโป่งใหญ่ ตำบลหนองอ้อ

 11. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านหนองขนาก – เขาชุมดง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะหัวน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี(ครั้งที่ 2)

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 คันคลองชลประทานสาย 17L-1Rตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง–วังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 14-13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี

 17. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปลักแรด-หนองหิน หมู่ที่ 4 ถึงสี่แยกไฟแดงหมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพรเชื่อมตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด – หนองปลาไหล – ท่ายาง หมู่ที่ 2, 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 19. » ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 20. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกลาง –หมู่กระเหรี่ยง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601