อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 75 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 648 คน
ปีนี้ 56,014 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบางแพ)

 2. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 3. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณข้างศาลา SML หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบางแพ)

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงคริสต์ – ธารน้ำร้อนบ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 7. » ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 8. » ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 บ้านหัวสระ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 9. » ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1, 3, 4, 8, 9, 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 10. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 2030 สายบ้านหัวรอ–บ้านหุบพังพาย ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลหนองกวาง ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING)

 11. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3034 สายบ้านบ่อ–บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING) จำนวน 2 ช่วง

 12. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3076 สาย บ้านรางม่วง–บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING)

 13. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 4035 สายบ้านสวนผึ้ง–บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING) จำนวน 2 ช่วง

 14. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 2006 สายบ้านแก้มอ้น–บ้านทุ่งเขาหลวง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING)

 15. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3024 สายบ้านชัฏป่าหวาย-บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCING) จำนวน 4 ช่วง

 16. » ขุดลอกลำห้วยน้ำขาวพร้อมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 17. » ขุดลอกลำห้วยหนองมะค่า–มะขามเอน และก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 18. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3058 สายบ้านห้วยน้อย-บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

 19. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3093 สายบ้านหนองปรือ-บ้านหนองนางแพรว อำเภอจอมบึง

 20. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3086 สายบ้านด่านทับตะโก–บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601