อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 74 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 647 คน
ปีนี้ 56,013 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3049 สายบ้านอ่างทอง – บ้านท่าช้าง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี ผิวจราจร จำนวน 3 ช่วง

 2. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 2055 สายบ้านหนองปลาดุก – บ้านบางตาล ตำบลปากแรต ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง

 3. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 2019 สายบ้านดอนเสลา – บ้านหนองเสือ ตำบลท่าผา ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง

 4. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี

 5. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3133 สายบ้านหนองบัว – บ้านหนามพุงดอ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ

 6. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3158 สายบ้านไพรสะเดา – บ้านมณีลอย ตำบลดอนทราย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

 7. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ 3124 สายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ

 8. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนแร่ – เขาถ้ำ – บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี

 9. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ 2052 สายบ้านเขาแร้ง – บ้านหนองกลางนา ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 10. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนสายทาง รบ 3110 วัดโขลงสุวรรณคีรี – บ้านหนองเกสร ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 11. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3127 สายบ้านบางกล้วย- บ้านดอนตาสน ตำบลวัดเพลง และตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง

 12. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3111 สายบ้านอู่ตะเภา-บ้านท่านัด ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก

 13. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 4040 สายบ้านหัวรอ-บ้านท่าชุมพล ตำบลนางแก้ว ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม ด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACE RECYCLING)

 14. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รบ 2066 สายบ้านหนองกบ-บ้านปากแรต (บ้านหนองปลาดุก-บ้านยาง) ตำบลหนองกบ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จำนวน 2 ช่วง

 15. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รบ 3048 สายบ้านชัฏป่าหวาย -บ้านหนองหม้อข้าว ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง

 16. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3026 สายบ้านคา-บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา

 17. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 2050 สายบ้านหนองกระทุ่ม-บ้านเขาช้าง (ทางหลวงชนบท รบ.1014) ตำบลดอนทราย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ

 18. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนรบ 3020 สายบ้านศรีสุราษฏร์-บ้านคลองดอนมะโนรา ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก

 19. » ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชภายในลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 20. » ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณลำห้วยหุบไม้นวล และสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์หุบไม้นวล หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601