อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 74 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 647 คน
ปีนี้ 56,013 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » โครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองสังข์ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 2. » โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลพิกุลทอง หมู่ที่ 1 - 6 บริเวณครองสาธารณะประโยชน์ ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ภายในหมู่ที่ 8 บ้านดอนเข้ารีด ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 4. » จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำสายคลองใหญ่ตาคต คลองรางกาบหมาก คลองรางบัวขาว และคลองหนองกรับ หมู่ที่ 1 - 5 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 5. » ขุดลอกลำห้วยยางเหนือ หมู่ที่ 11 - 17 - 15 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 6. » ขุดลอกคลองและ กำจัดวัชพืชภายในตำบลขุนพิทักษ์ หมู่ที่ 1,4,6,7 และ 8 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 7. » ขุดลอกคลองระบายน้ำ ร.5 ขวา ประดู่ และคลองระบายน้ำ ร.6 ขวา ประดู่ หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 8. » ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลเจดีย์หัก หมู่ที่ 9 , 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลประสาทสิทธิ์ (คลองประสาทสิทธิ์) หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนบ้านท่าผัก ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 11. » สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายโป่งเก้ง – โป่งนกกระทา หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเก้ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโป่งนกกระทา ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายท่าไม้แดง – ห้วยไทร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเคย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายโป่งเจ็ด - ลำบัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 16. » ประมูลจ้างตามโครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านท่าอีปะ ตำบลด่านทับตะโก และโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการ ถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.3137 สายบ้านท่าสนุน-บ้านคูบัว ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านชุกหว้า – บ้านจัดสรรรางม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 บริเวณหลังสนามฟุตบอลบ้านยาง ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601