อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 158 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,378 คน
ปีนี้ 56,744 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบล หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคลัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลบัวงาม บ้านพระเจดีย์ และตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายเขากลางเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ เชื่อมต่อตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาจ่า หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมต่อตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน SML ถึงบ้านนายไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 13. » ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลุมดิน)

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานสาย 4 ซ้าย – 1 ขวา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ๊ก เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างถนนทางเข้าศาลเจ้าอั้งเสี่ย หมู่ที่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผีหลอก–หนองสังข์-คอเขา หมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลอง 8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโตนด เชื่อมตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายหนองจอก-ป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอกบน ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อบ้านเกาะมะซาง หมู่ที่ 11 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601