อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 449 คน
เมื่อวาน 519 คน
เดือนนี้ 1,901 คน
ปีนี้ 66,015 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8, 9 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำต่อแพศาลาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 10 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานสาย 4 ซ้าย – 1 ขวา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ๊ก เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หลังวัดโคกหลวง ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก และตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,5,6,7 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองนกกระเรียน – ท่าปลาท้ายเขื่อน หมู่ที่ 8 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อเจ็ดศอก - สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองยายจู–บ้านชายเนิน หมู่ที่ 10 บ้านหนองยายจู ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นบริเวณลำห้วยผาก หมู่ที่ 5 บ้านเขาถ่าน ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 13. » ขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหลวง–พุน้ำซึม หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 8, 9 (คลอง 10) ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชุมพล เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาสวนหลวง – ช่องมะกล่ำ หมู่ที่ 11-10 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สะพานข้ามคลองรางนายร้อย บริเวณสวนลุงทวี-ริมคลองรางนายร้อย ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก เชื่อมต่อตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601