อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 215 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,780 คน
ปีนี้ 57,146 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกวัชพืชลำคลอง หมู่ที่ 4, 6, 12, 13, 15 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 สา

 2. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยท่าช้าง) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยท่าช้าง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 3. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1-6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) สาย รบ 3125 บ้านลาดบัวขาว-บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2-4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยอ้ายหลิว) หมู่ที่ 18 บ้านหุบกระท้อน ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบล วัดยางงาม หมู่ที่ 2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบและป้องกันตลิ่งสระเก็บน้ำดิบพังทลาย บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างขยายถนนลูกรังสายเลียบคลองระบายน้ำ 1L-3L-4R (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8,14 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 12. » ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ถนนสายหนองตาเล็ก - หนองจอก หมู่ที่ 3,5,8,11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 13. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านรางม่วง-บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นทางและผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง

 14. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านบ่อ- บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 15. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านทุ่งแฝก-บ้านหนองปากดง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 16. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านดอนโพธิ์-บ้านวังคา ตำบลท่าชุมพล ตำบลเตาปูน และเทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 17. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านแก้มอ้น-บ้านทุ่งเขาหลวง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นทางและผิวจราจร จำนวน 3 ช่วง

 18. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านด่านทับตะโก-บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 19. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯสายบ้านชัฏป่าหวาย-บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 20. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านหัวรอ-บ้านหุบพังพาย ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลหนองกวาง ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601