อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 158 คน
เมื่อวาน 112 คน
เดือนนี้ 1,049 คน
ปีนี้ 56,415 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างขยายถนนหินคลุกลูกรังพร้อมกำแพงกันดินสายหนองปลาตะเพียน หมู่ที่ 10 ตำบลแพงพวย เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามัคคี 3 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทรายทอง ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน ถึงหมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง ตำบลคูบัว เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวาคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8, 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์)

 7. » ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองท่าสนุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางในหมู่บ้านเชื่อมต่อพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 12 บ้านลาดใหญ่ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 9. » ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี (เทศบาลตำบลหลักเมือง) จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (17L 1R) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม่วง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง

 11. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหลวง – พุน้ำซึม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 14. » ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน หนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองตาอ้น หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง เชื่อมต่อตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านบางโตนด - สะพานแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 17. » ขุดลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูดแรงดันสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกลำห้วยผาก หมู่ที่ 2,5,6.ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 19. » ขุดลอกลำห้วยพันมี หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางโทน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 20. » สอบราคาจ้างขุดลอกวัชพืช โคลนเลน หมู่ที่ 3 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601