อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,869 คน
ปีนี้ 29,061 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกคลองระบายน้ำสายหนองกระเฉด-คลองยืม หมู่ที่ 6 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 2. » ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง เชื่อมต่อตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์)

 3. » ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่เชื่อมต่อตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง D4R ฝั่งขวา (ชำแระล่าง) จากถนนโพธาราม - เขาช่องพราน ถึงคลองส่งน้ำ 6R-2R หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 5. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแยกจากถนนสายเขางู–เบิกไพร ไปองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขางู)

 6. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,7 (หลังวัดโพธิ์สามเรือน - ออกโรงแรมโกลเด้น) ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 7. » ขุดลอกคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ปรับปรุงท่อประธานประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่บริเวณถนนชายคลอง หมู่ที่ 3-6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาญจนาภิเษก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองเต้ากัว หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเต่าดำ – หนองไผ่ (สายป่าภาวนาวิเวก) หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 14. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านแม่จ๋า หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าหมู่บ้านคลองบางกระ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา เชื่อมกับหมู่ที่ 5 (เขตเทศบาลตำบลหลุมดิน) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 19. » ขุดลอกคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 20. » ขุดลอกคลองพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7,10 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบล- บ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก และตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601