อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 50 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 623 คน
ปีนี้ 55,989 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » สอบราคาขุดลอกลำห้วยสาธารณะ(ลำห้วยอ้ายหลิว) หมู่ที่ 6. บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 2. » วางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1-10 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ขุดลอกคลอง ระบายน้ำห้วยด้วน - เนินม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อเขตตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 4. » ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3,5,6,7 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 6. » ขุดลอกลำห้วยหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 7. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2-4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำพญา- ดอนพรม หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหลักหก ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดอนกระเบื้องบริเวณหลังสุสานวัดคาทอลิค หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกระจับ)

 11. » ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายหลังเขาช่องพราน หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเพชรเกษมสายใหม่ ถึงหมู่ที่ 9 บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 13. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากถนนเดิม-ทางลงหนองยาว) หมู่ที่ 5,4,1 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 14. » ขุดลอกคลองยืมชลประทาน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขางู) (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ 20 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองปู่เจริญหน้าบ้านคุณอดินันท์ หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลแพงพวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 19. » ขุดลอกห้วยเขาราบ หมู่ที่ 5 - 7 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 20. » ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601