อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 232 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,725 คน
ปีนี้ 68,682 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชภายในตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 คลอง

 2. » ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คลอง

 3. » พัฒนาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากท่อ หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวังน้ำเขียว – ทุ่งสมอ หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง – หินกอง หมู่ที่ 1 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ในบริเวณเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)

 8. » ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 11 ถนนสายบางแพ – สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 325) ถึงสี่แยกไฟแดงหัวโพ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ โดยทำการวางท่อประปา

 9. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 11. » ขยายเขตท่อเมนประปาภูมิภาคเขตตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ

 12. » ขุดลอกคลองระบายน้ำสายหนองกระเฉด-คลองยืม หมู่ที่ 6 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 13. » ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง เชื่อมต่อตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์)

 14. » ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่เชื่อมต่อตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง D4R ฝั่งขวา (ชำแระล่าง) จากถนนโพธาราม - เขาช่องพราน ถึงคลองส่งน้ำ 6R-2R หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 16. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแยกจากถนนสายเขางู–เบิกไพร ไปองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขางู)

 17. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,7 (หลังวัดโพธิ์สามเรือน - ออกโรงแรมโกลเด้น) ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » ปรับปรุงท่อประธานประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่บริเวณถนนชายคลอง หมู่ที่ 3-6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601