อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 29 คน
เมื่อวาน 242 คน
เดือนนี้ 4,047 คน
ปีนี้ 47,563 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ปรับปรุงท่อประธานประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่บริเวณถนนชายคลอง หมู่ที่ 3-6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาญจนาภิเษก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองเต้ากัว หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเต่าดำ – หนองไผ่ (สายป่าภาวนาวิเวก) หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 6. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านแม่จ๋า หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าหมู่บ้านคลองบางกระ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา เชื่อมกับหมู่ที่ 5 (เขตเทศบาลตำบลหลุมดิน) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 11. » ขุดลอกคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 12. » ขุดลอกคลองพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7,10 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบล- บ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก และตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่างหิน - บ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 14. » เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับบดอัดแน่น สายบ้านกล้วย – หนองหมี หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน 1R - 16L- 1R หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601