อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 212 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,777 คน
ปีนี้ 57,143 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากอก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดาบน ตำบลหินกอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 7-6 บ้านหนองฟัก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลกรับใหญ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 9. » ถมดินขยายพื้นที่สวนสาธารณะบึงกระจับ (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกระจับ)

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลอง ร.6 (ขวาประดู่) ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4,3,2 และ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาช้าง - หนองน้ำใส (เขากลอย) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 13. » ขุดลอกสระเก็บน้ำหนองรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังมะเดื่อ-บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลจอมบึง (เทศบาลตำบลจอมบึง) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 15. » ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชภายในตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 คลอง

 16. » ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คลอง

 17. » พัฒนาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากท่อ หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวังน้ำเขียว – ทุ่งสมอ หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง – หินกอง หมู่ที่ 1 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601