อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 256 คน
เดือนนี้ 3,548 คน
ปีนี้ 47,064 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกคลองระบายน้ำบ่อยืม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4. ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 2. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1-6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขาขวาง)

 7. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 10. » โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 11. » โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรากมะขาม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาดั้ง - ห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรี

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าแต๊-วรรณาฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางโทน

 16. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านห้วยน้อย - บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง

 17. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ

 18. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านชัฎป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์

 19. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านเขาช้าง - บ้านหนองโปร่ง ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งหลวง

 20. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านไพรสะเดา-บ้านมณีลอย ตำบลดอนทราย ตำบลวังมะนาว


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601