อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 171 คน
เมื่อวาน 229 คน
เดือนนี้ 2,432 คน
ปีนี้ 68,389 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » วางท่อระบายน้ำและขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 (บ้านหนองยายแก้ว) หมู่ที่ 10 (บ้านท่าช้าง) ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลโพหัก เชื่อมต่อถนนสายวัดทัพโพธิ์ทอง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลดอนคา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย ช่วงกม.ที่ 1+800 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 5. » ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายซอนต้า หมู่ที่ 4 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง

 8. » ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ พร้อมติดตั้งราวกันตกบริเวณคลองท้ายเมือง หมู่ที่ 2,3 และ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี (PAVEMENT IN-PLACE RECYCING) จำนวน 2 สาย

 10. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ จำนวน 2 สาย

 11. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สาย

 12. » จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพื้นที่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทน์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 13. » (ทดสอบ) โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลอง ส่งน้ำชลประทานสาย 1R-11L 1R (ตลอดสาย) หมู่ที่ 1 บ้านเขาวังสดึงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านตากแดด ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


หน้า :: « หน้าแรก 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 » หน้าถัดไป

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601