อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 121 คน
เดือนนี้ 2,819 คน
ปีนี้ 39,583 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ว.แกรนิต หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ ของโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อสายบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 7. » ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพงสวาย-บางป่า (ตั้งแต่บ้านนายมนัส บุญจำนง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสวนพระหฤทัย 2 ถึงหนองปลาตะเพียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6,9 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 9. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลคลองตาคต)

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 1/1 บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย)

 11. » วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 12. » เครื่องหมายจราจรพร้อมติดตั้งบริเวณถนนถ่ายโอนภาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 สายทาง

 13. » ก่อสร้างศูนย์สุขภาพประจำตำบลคุ้งกระถิน หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 14. » ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกบน ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม)(ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลกระจับ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกระจับ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่าดำ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายหนองหมี - บ้านกล้วย ล็อค 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกิมเซียงกง - บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไผ่ เชื่อมต่อตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601