อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 121 คน
เดือนนี้ 2,819 คน
ปีนี้ 39,583 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง–วังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 14-13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 คันคลองชลประทานสาย 17L-1R ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายปลักแรด-หนองหิน หมู่ที่ 4 ถึงสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร เชื่อมตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังสถานีรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างตำบลบ้านโป่ง ตำบลสวนกล้วย และตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูดแรงดันสูงสายทางหลวง 3087 ถึงบริเวณตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย) ตำบลท่าเคยและ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 ช่วง

 8. » ก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 10. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 ช่วง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น

 11. » ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไผ่ เชื่อมต่อตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซ่ตั้น (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบล ศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งแฝก –แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 14. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 ช่วง

 15. » สอบราคาจ้างยกระดับถนนดินลูกรังสายห้วยสะพานเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะซาง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 16. » ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 17. » ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 สระ

 18. » ก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง หมู่ที่ 11 สายโคกร้าง ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก เชื่อมต่อตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลังวัดหัวโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านหัวโป่งเล็ก เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านหัวโป่งใหญ่ ตำบลหนองอ้อ

 20. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านหนองขนาก – เขาชุมดง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601