อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 186 คน
เมื่อวาน 201 คน
เดือนนี้ 3,938 คน
ปีนี้ 41,105 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลเขางู)

 2. » บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านหนองกบ-บ้านปากแรต (สายบ้านหนองปลาดุก-บ้านยาง) ตำบลปากแรต ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหมี - บ้านกล้วย ล็อค 1 หมู่ที่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ตำบลท่าเคย เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี รวม 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชุมพล เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 8 ถึงคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)

 7. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตริมแม่น้ำแม่กลองหมู่ที่ 4 บ้านคู ตำบลคุ้งพยอม เชื่อมต่อตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านพุแค ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม)

 11. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) แยกหนองกวาง-บ้านหนองยายเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสวนกล้วย - ดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 5, 6, 7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองป่าเตย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ปรับปรุงขยายเขตประปา ถนนสายราชบุรี - วัดเพลง (3088) หมู่ที่ 1-4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และค่าปรับปรุงขยายเขตประปา ถนนสายราชบุรี - วัดเพลง (3088) หมู่ที่ 4, 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหนองเต่าดำ หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ขยายท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านท่าฝาง หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601