อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 141 คน
เมื่อวาน 315 คน
เดือนนี้ 1,470 คน
ปีนี้ 31,858 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวาคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8, 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,969,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวาคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8, 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 520.00 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2557 เป็นเงิน 1,998,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1406533144.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1406533145.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601