อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 331 คน
เดือนนี้ 7,359 คน
ปีนี้ 59,385 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ติดตั้งป้ายจราจรในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจฯ จำนวน 3 สายทาง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,944,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งป้ายจราจรในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจฯ จำนวน 3 สายทาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2557 เป็นเงิน 1,944,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานติดป้ายจราจร
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1419389073.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1419389073.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  2. นายอนัน ร้อยทา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601