อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 183 คน
เมื่อวาน 271 คน
เดือนนี้ 6,391 คน
ปีนี้ 94,918 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลองชลประทานสาย 4L - 1R (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ ค่าขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 7L-1R (ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองปลาหมอ เชื่อมต่อตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,948,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลองชลประทานสาย 4L - 1R (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ ค่าขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 7L-1R (ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองปลาหมอ เชื่อมต่อตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เป็นเงิน 3,814,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1419496962.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1419496962.pdf ดาวน์โหลด
3.procurement-pdf03_79_1419496962.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธานินทร์ ภู่มาลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  2. นายพีระเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 7ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601