อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 20 คน
เมื่อวาน 111 คน
เดือนนี้ 799 คน
ปีนี้ 56,165 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,350,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558 เป็นเงิน 2,286,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1430902267.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1430902267.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  2. นายปริญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601