อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 30 คน
เมื่อวาน 111 คน
เดือนนี้ 809 คน
ปีนี้ 56,175 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 สายคลอง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นเงิน 1.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 สายคลอง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_53_1430905944.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_53_1430905944.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. นายอนันต์ ร้อยทา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601