อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 137 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,559 คน
ปีนี้ 56,925 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 3,5 ตำบลประสาทสิทธิ์ หมู่ที่ 2,7,5 ตำบลดอนไผ่ และหมู่ที่ 5,6,7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,995,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 3,5 ตำบลประสาทสิทธิ์ หมู่ที่ 2,7,5 ตำบลดอนไผ่ และหมู่ที่ 5,6,7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สภาพเดิมปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร ความยาว 12,000 เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ความยาว 12,000 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2556 เป็นเงิน 1,993,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_70_1387190242.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_70_1387190242.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601