อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 501 คน
เมื่อวาน 463 คน
เดือนนี้ 4,925 คน
ปีนี้ 69,039 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชภายในลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำหนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,949,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชภายในลำห้วยอ่างทอง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กันยายน 2558 เป็นเงิน 1,949,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชภายในลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_83_1442234437.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_83_1442234437.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
  2. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6 ว  
  3. นายสัญญา อินทสันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601