อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 497 คน
เมื่อวาน 463 คน
เดือนนี้ 4,921 คน
ปีนี้ 69,035 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 664,600.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2558 เป็นเงิน 665,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลาดยาง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1444704799.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 7ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601