อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,868 คน
ปีนี้ 29,060 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2560 เป็นเงิน 180,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_75_1499411909.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
  3. นายณัฐพงค์ จามคำแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601