อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,869 คน
ปีนี้ 29,061 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน-ห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 570.00 เมตร รวมพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตารางเมตร ค่าพิกัดเริ่มต้นสถานที่ตั้งโครงการ N 13.34909 E 99.82233 ค่าพิกัดสิ้นสุดสถานที่ตั้งโครงการ N 13.35208 E 99.81810 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนดพร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 1,765,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน-ห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1500526771.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1500526771.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายสัญญา อินทสันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601