อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 214 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,707 คน
ปีนี้ 68,664 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,930,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการวางท่อส่งน้ำ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พ.ย.2560 เป็นเงิน 1,515,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1514193939.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
  2. นายอนันต์ ร้อยทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นายณัฐพงศ์ จามคำแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601