อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 135 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,557 คน
ปีนี้ 56,923 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณทางขึ้น - ลง เขาแก่นจันทน์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 346,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณทางขึ้น - ลงเข้าแก่นจันทน์ โดยซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ขนาดพื้นที่ซ่อมแซม 1,082.15 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 346,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง บัญชีกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนทางขึ้นเขาแก่นจันทน์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_70_1520223359.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_70_1520223359.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  2. นายปริญญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นายณัฐพงค์ จามคำแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601