อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 134 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,556 คน
ปีนี้ 56,922 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง พร้อมบริเวณโดยรอบ และโรงยิมอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา (สนามฟุตซอล) ที่ชำรุดเสียหาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 454,200.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง พร้อมบริเวณโดยรอบ และโรงยิมอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา (สนามฟุตซอล) ที่ชำรุดเสียหาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 454,200.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง พร้อมบริเวณโดยรอบ และโรงยิมอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา (สนามฟุตซอล) ที่ชำรุดเสียหาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_70_1522062664.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_70_1522062664.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธรณิศ นกะพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
  2. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นางสาวนิรดา แตงร่มใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601