อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 193 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,664 คน
ปีนี้ 13,778 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ งานปรับปรุงอาคารที่ประทับ พื้นที่ และถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,815,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ งานปรับปรุงอาคารที่ประทับ พื้นที่ และถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 1,815,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ งานปรับปรุงอาคารที่ประทับ พื้นที่ และถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_83_1525340842.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_83_1525340842.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601